İnşaat ve Gayrimenkul

Yerel ve çok uluslu müvekkillere, mülkiyet haklarının planlanması ve yapılandırılması, satış vaadi sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, intifa sözleşmeleri gibi mülkle ilgili belgelerin taslağının hazırlanması ve müzakeresi, kiralama sözleşmeleri, alt kiralama sözleşmeleri, gayrimenkul yönetimi sözleşmeleri ve gayrimenkul satın alma finansmanı dahil olmak üzere gayrimenkul hukukunun her alanında danışmanlık yapmaktayız. Ayrıca, müvekkillere gayrimenkul ve buradaki menfaatlerin işletilmesi ve yönetilmesinde yardımcı olmaktayız.

GÜR Avukatlık, ortaklık sözleşmeleri, ihale belgelerinin hazırlanması, ödeme güvenliği, planlama, çevre ve yapı düzenlemeleri dahil olmak üzere inşaatın tüm aşamalarıyla ilgili hukuki hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimize proje geliştirme, inşaatın tüm aşamalarında ve taraflar arasında uyuşmazlık çıkması durumunda, uyuşmazlık çözüm sürecinde danışmanlık vermekteyiz.

Türkiye, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Libya, Umman ve ABD'deki özel ve kamu projeleri için düzenli olarak tasarım hizmetleri ve inşaat anlaşmaları hazırlamakta ve müzakerelerde bulunmaktayız.

Ayrıca inşaat hukuku alanında hasar analizi, müzakere ve dava konularında kanıtlanmış deneyime sahibiz. GÜR Avukatlık, inşaat sektöründeki iş adamlarını, müteahhitleri, eksperleri, mimarları, inşaatçıları, mühendisleri ve planlamacıları olduğu kadar mülk sahipleri ve geliştiricileri de temsil eder. Temsili tüm dünyada yer almaktadır.

Bankalara, özel sermaye şirketlerine ve dünya çapında saygın inşaat, konaklama ve eğlence şirketlerine ek olarak, müteahhitler, sörveyörler, mimarlar, mühendisler ve planlamacılar gibi inşaat sektöründeki özel şahıslara ve diğer kişilere de danışmanlık vermekteyiz.

Kurucu Ortak
Tevfik GÜR

Kurucu Ortak

Avukat
Salih Arif YARAR

Avukat