Şirketler Hukuku

GÜR Avukatlık, çok çeşitli kurumsal ve öz sermaye bazlı işlemler, hisse alımları, ortaklık ve ortak girişim sözleşmeleri konusunda danışmanlık veren yerleşik bir kurumsal uygulamaya sahiptir. Türkiye'de iş yapmak isteyen müvekkillerimize yönelik duyarlı ve özenli hizmetimiz, yatırımların güvenle yapılabileceği sağlam bir yasal temel sağlamaktadır.

GÜR Avukatlık Bürosu'nun şirketler hukuku hizmetleri, devlet izinleri, teşvikler ve yurt dışından personel istihdamı gibi ilgili konuları da kapsamaktadır.

Birleşme ve Devralma
Birleşme ve devralma hizmetleri, hisse senedi ve varlık alımları, birleşmeler, yeniden yapılandırmalar ve yeniden sermayelendirmeler, bölünmeler, özel sermaye destekli işlemler, doğrudan yabancı yatırımlar, sınır ötesi yatırımlar, ortak girişimler ve stratejik ittifakların tüm yasal yönlerini kapsamaktadır. Hizmetlerimiz arasında, gizlilik s&oum...
Daha fazla bilgi
Enerji Hukuku
GÜR Avukatlık, öncelikle olarak petrol ve gaz sektörleri olmak üzere, enerji hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır. Avukatlarımız, büyük enerji şirketlerinin yanı sıra hükümet yetkililerine de tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışma alanımız petrol üretiminden &...
Daha fazla bilgi
Genel Şirket Danışmanlığı
GÜR Avukatlık’ın genel şirket danışmanlığı, borsada işlem gören ve görmeyen şirketler için stratejik iş planlaması ve şirket danışmanlığını, şirket kuruluşunu, hizmet sözleşmeleri dahil her türlü ticari sözleşmeyi, satıcı/tedarikçi sözleşmelerini, üretim sözleşmelerini, li...
Daha fazla bilgi
Kamu İhaleleri ve Özelleştirmeler
GÜR Avukatlık’ın kurumsal ekibi, ulusal ve uluslarası kamu ihaleleri ve özelleştirmelerinde geniş deneyime sahiptir. Teklif sahiplerine ve ihale makamlarına, ihale ve özelleştirme belgelerinin hazırlanması, tekliflerin sunulması ve toplanması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, satın almaların finansmanı ve teklif sahipleri ile ihale makamla...
Daha fazla bilgi
Rekabet Hukuku
GÜR Avukatlık Bürosu'nun rekabet, mevzuat ve uyum hizmetlerine ilişkin felsefesi, müvekkilleri ile birlikte çalışarak hem hukuka hem de mevzuata uygun bir şekilde, iş hayatının ihtiyaçları ve gereksinimleriyle doğru orantılı çözümler geliştirmektir. Ekibimiz müvekkillerini Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasas...
Daha fazla bilgi
Sermaye Piyasaları
GUR Avukatlik, müvekkillerini, ilk halka arzlar (IPO'lar), hisse senedi ve borç arzları, tahsisli satışlar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler dahil olmak üzere çok çeşitli sermaye piyasası işlemlerinde temsil etmektedir. İhracatçılara, sigortacılara, finansal kurumlara ve hissedarlara, ön teklif durum tespiti, yasal bi...
Daha fazla bilgi
Sigorta ve Banka Sigortacılığı
GÜR Avukatlık’ın şirketler hukuku ekibi, Türkiye'nin en deneyimli sigorta ve banka sigortacılığı alanında hatrı geçer avukatlardan birkaçını barındırmaktadır. Sigortacılık uygulamamız, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, sigorta acenteleri ve brokerleri, hisse, varlık ve çalışan devirleri, birleşmelerin kuruluşu ve yö...
Daha fazla bilgi
Birleşme ve Devralma

Birleşme ve devralma hizmetleri, hisse senedi ve varlık alımları, birleşmeler, yeniden yapılandırmalar ve yeniden sermayelendirmeler, bölünmeler, özel sermaye destekli işlemler, doğrudan yabancı yatırımlar, sınır ötesi yatırımlar, ortak girişimler ve stratejik ittifakların tüm yasal yönlerini kapsamaktadır. Hizmetlerimiz arasında, gizlilik s&oum...

Daha fazla bilgi
Enerji Hukuku

GÜR Avukatlık, öncelikle olarak petrol ve gaz sektörleri olmak üzere, enerji hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır. Avukatlarımız, büyük enerji şirketlerinin yanı sıra hükümet yetkililerine de tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışma alanımız petrol üretiminden &...

Daha fazla bilgi
Genel Şirket Danışmanlığı

GÜR Avukatlık’ın genel şirket danışmanlığı, borsada işlem gören ve görmeyen şirketler için stratejik iş planlaması ve şirket danışmanlığını, şirket kuruluşunu, hizmet sözleşmeleri dahil her türlü ticari sözleşmeyi, satıcı/tedarikçi sözleşmelerini, üretim sözleşmelerini, li...

Daha fazla bilgi
Kamu İhaleleri ve Özelleştirmeler

GÜR Avukatlık’ın kurumsal ekibi, ulusal ve uluslarası kamu ihaleleri ve özelleştirmelerinde geniş deneyime sahiptir. Teklif sahiplerine ve ihale makamlarına, ihale ve özelleştirme belgelerinin hazırlanması, tekliflerin sunulması ve toplanması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, satın almaların finansmanı ve teklif sahipleri ile ihale makamla...

Daha fazla bilgi
Rekabet Hukuku

GÜR Avukatlık Bürosu'nun rekabet, mevzuat ve uyum hizmetlerine ilişkin felsefesi, müvekkilleri ile birlikte çalışarak hem hukuka hem de mevzuata uygun bir şekilde, iş hayatının ihtiyaçları ve gereksinimleriyle doğru orantılı çözümler geliştirmektir. Ekibimiz müvekkillerini Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasas...

Daha fazla bilgi
Sermaye Piyasaları

GUR Avukatlik, müvekkillerini, ilk halka arzlar (IPO'lar), hisse senedi ve borç arzları, tahsisli satışlar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler dahil olmak üzere çok çeşitli sermaye piyasası işlemlerinde temsil etmektedir. İhracatçılara, sigortacılara, finansal kurumlara ve hissedarlara, ön teklif durum tespiti, yasal bi...

Daha fazla bilgi
Sigorta ve Banka Sigortacılığı

GÜR Avukatlık’ın şirketler hukuku ekibi, Türkiye'nin en deneyimli sigorta ve banka sigortacılığı alanında hatrı geçer avukatlardan birkaçını barındırmaktadır. Sigortacılık uygulamamız, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, sigorta acenteleri ve brokerleri, hisse, varlık ve çalışan devirleri, birleşmelerin kuruluşu ve yö...

Daha fazla bilgi
Kurucu Ortak
Tevfik GÜR

Kurucu Ortak

Şirket Danışmanı / Avukat
Elvin OZAN

Şirket Danışmanı / Avukat

Avukat
Elif GÜNEŞ

Avukat

Çalışma Alanı Makaleleri