Enerji Hukuku

GÜR Avukatlık, öncelikle olarak petrol ve gaz sektörleri olmak üzere, enerji hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır. Avukatlarımız, büyük enerji şirketlerinin yanı sıra hükümet yetkililerine de tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışma alanımız petrol üretiminden önceki ve sonraki aşamaları içerir ve ekibimiz, petrol ve gazın lisanslanması, araştırılması, üretimi, nakliyesi ve satışı ile ilgili çok sayıda sözleşme hazırlamış ve müzakere etmiştir. Ekibimiz sayısız sınır ötesi enerji projesinde hukuk danışmanı olarak görev yapmış ve bu nedenle uluslararası düzeyde önemli deneyime sahiptir.

Referans projelerimiz arasında Türk ve yabancı ortak girişimler, konsorsiyumlar ve boru hatları inşası ile enerji santralleri ve LNG tesislerinin inşası ve işletilmesi ile uğraşan şirketler için yasal çerçevenin tasarlanması ve sözleşmelerin hazırlanması yer almaktadır.

GÜR Avukatlık’ın enerji ekibi, Türk hükümet yetkilileriyle iyi ilişkiler içindedir ve Türk enerji kanunları kapsamında yapılması gereken yasal düzenleme başvurularında önemli deneyime sahiptir.

Ekibimiz, yenilenebilir enerji projelerinde de geniş deneyim sahibidir. Enerji santrallerinin geliştirilmesi, finansmanı, yeniden finansmanı ve yeniden yapılandırılması, enerji satın alma anlaşmaları, tedarik, proje geliştirme, bakım ve işletme anlaşmaları dahil olmak üzere çeşitli yenilenebilir enerji tesislerinde yer alan geliştiricileri, yatırımcıları, tedarikçileri ve enerji alıcılarını temsil etmekteyiz.

GÜR Avukatlık’ın enerji hukuku tecrübesi, madencilik hukuku konularına ve planlama, lisanslama ve çevre düzenlemeleri gibi ilgili alanlara da yayılmaktadır.