Rekabet Hukuku

GÜR Avukatlık Bürosu'nun rekabet, mevzuat ve uyum hizmetlerine ilişkin felsefesi, müvekkilleri ile birlikte çalışarak hem hukuka hem de mevzuata uygun bir şekilde, iş hayatının ihtiyaçları ve gereksinimleriyle doğru orantılı çözümler geliştirmektir. Ekibimiz müvekkillerini Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile diğer idarelerin düzenleyici birimleri nezdinde temsil etmektedir.

REKABET HUKUKU HİZMETLERİ

Genel Rekabet Danışmanlığı:  GÜR Avukatlık, müvekkillerinin satın alma, dağıtım, lisans ve franchise sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü sözleşmelerini ve ticari uygulamalarını rekabet kurallarına uygunluk açısından inceler ve uygun modeller önerir.

Birleşme ve Devralmalar: GÜR Avukatlık, birleşme, bölünme, devralma, abonelik işlemleri ve kontrol değişikliğine yol açan esas sözleşme değişiklikleri ile ciro atfedilebilecek faaliyet, marka ve müşteri portföyü gibi varlık satın alımlarını değerlendirir ve iş ortaklıklarını rekabet kuralları açısından değerlendirir, gerektiğinde işlemleri Türkiye Rekabet Kurulu'na bildirir, yan sınırlamaların ve ikincil sözleşmelerin rekabet kurallarına uygunluğunu sağlamaktadır.

Menfi Tespit ve Muafiyet:  GUR Avukatlık, müvekkillerine hukuki güvence sağlamak amacıyla menfi tespit, grup muafiyetleri kapsamına girdiğinin tespiti ve bireysel muafiyet kararlarının verilmesi için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunmaktadır.

Türk Rekabet Kurumu'nun Soruşturmalarında Temsil: GUR Avukatlık ekibi, müvekkillerini Türkiye Rekabet Kurumu nezdinde şikayetçi veya incelenen/soruşturulan teşebbüsler olarak temsil eder ve tüm usul haklarından yararlanmayı sağlamaktadır.

Rekabet Hukuku İhlallerinin Özel Hukuka İlişkin Sonuçları:  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, rekabet kurallarına aykırılık nedeniyle zarara uğrayan taraflara zararın üç katına kadar tazminat talep etme hakkı tanımakta ve ayrıca rekabeti ihlal eden sözleşme hükümlerinin uygulanmasına izin vermemektedir. GUR Avukatlık’ın rekabet ve dava ekipleri, müvekkillerin rekabet hukuku ihlallerinin özel hukuk sonuçlarından doğan menfaatlerinin güvence altına alınması için işbirliği içinde çalışmaktadır.

 

DÜZENLEYICI HIZMETLER

Genel Düzenleyici Tavsiye: GUR Avukatlık müvekkillerine sermaye piyasaları, bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler ile enerji piyasası düzenlemeleri başta olmak üzere; işlemlere, sözleşmelere ve ticari uygulamalara ilişkin sektörel düzenlemeler perspektifinden çözüm önerilerinde bulunmaktadır.

İdari Soruşturmalar: GUR Avukatlık, düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalarda müvekkillerini temsil etmektedir; gerekli idari itirazları veya gerekli idari veya hukuk ve ceza davalarını açarak müvekkillerinin haklarını aleyhte kararlara karşı korumaktadır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: GUR Avukatlık, müvekkillerini ürünleriyle ilgili olarak piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinde temsil etmekte ve ayrıca kusurlu rakip ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında da başvuruda bulunmaktadır. Bu hizmetler, olası fikri mülkiyet hakkı ihlallerinin de ele alınabilmesini sağlamak için fikri mülkiyet ekibimizle işbirliği içinde yürütülmektedir.

 

UYUM HIZMETLERI

Rekabet Uyum Eğitim ve Programları: GUR Avukatlık, farklı piyasalarda faaliyet gösteren müvekkilleri için her piyasanın kendine özgü yapı ve koşullarını dikkate alarak rekabete uyum eğitimleri ve programları hazırlamaktadır.  Müvekkillerle yapılan uygulama odaklı ve interaktif oturumlar ile hem personelin soruları yanıtlanmakta hem de rekabet hukuku açısından olası zaaflar belirlenmekte ve çözümler geliştirilmektedir.

Yolsuzlukla Mücadele Eğitim ve Programları: GUR Avukatlık, kamu sektörü ile yoğun olarak çalışan şirketlerin çalışanlarına, kamu görevlileri ile ilişkilerine ve rakip şirketlerin çalışanlarına uluslararası yolsuzlukla mücadele kuralları ve Türk hukukunun öngördüğü ceza, kabahat ve kurallar açısından eğitimler ve programlar sunmaktadır.  Ekibimiz, çalışanların bu kurallara uyumunun sağlanması için de denetimler gerçekleştirmektedir.

Kurucu Ortak
Tevfik GÜR

Kurucu Ortak

Şirket Danışmanı / Avukat
Elvin OZAN

Şirket Danışmanı / Avukat

İcra Takip Personeli
Ozan ALACA

İcra Takip Personeli