Tüketici Hukuku

Gür Avukatlık, tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri vermektedir.
 
Avukatlarımız müvekkillerimizin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uyumluluğu, risklerin doğru değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla çözüm odaklı yaklaşım ile hukuki hizmet vermektedir.

Kurucu Ortak
Tevfik GÜR

Kurucu Ortak