İstisnai Türk Vatandaşlığı İçin Satın Alınacak Gayrimenkul Değeri 400 Bin Amerikan Dolarına Yükseltildi 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Mayıs 2022 tarihinde, Resmi Gazetede yayımlandı. Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanımında uygulanan 250.000 Amerikan Doları olan alt sınır, 13 Haziran 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 400.000 Amerikan dolarına yükseltildi. 

13 Haziran 2022 tarihinde itibaren, yabancıların gayrimenkul satın alma yoluyla vatandaşlık kazanabilmesi için gayrimenkullerin değerinin en az 400.000 Amerikan Doları veya döviz karşılığı olması şartı aranacaktır. Satış bedeli peşin olarak yatırılan ve noter huzurunda imzalanmış kat mülkiyeti veya kat irtifakı devrine ilişkin satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline kaydettirilmesi ve 3 yıl süre ile devir terkini yapılmayacağına dair taahhüt şerhi konması gerekmektedir.  

12 Haziran 2022 tarihine kadar, 250.000 Amerikan doları tutarındaki alt sınır geçerli olmaya devam edecek olup 13 Haziran 2022 tarihi ve sonrasında, yukarıda izah edilen şartların oluşması halinde yabancılar Türk vatandaşlığı kazanmaya hak kazanacaklardır. 

Ayrıca , yönetmeliğin aynı maddesinin 2. fıkrasına eklenen f bendi, "en az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenlerin" de istisnai Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmelerine olanak sağlanacaktır. 

Avukat
Dila GÜR

Avukat