Patent Hukuku

GÜR Avukatlık, tüm büyük Türk yargı bölgelerinde patent uygulamaları konusunda farklı uzmanlarla çalışmaktadır. Bu, farklı yargı ve mahkemelerin avantajlarını ve dezavantajlarını tam olarak anladığımız ve uluslararası işlemlerin yanı sıra çok yargı yetkisine sahip patent anlaşmazlıklarını ele almak için çok iyi donanımlı olduğumuz anlamına gelmektedir.

Büromuz, patent başvurularının hazırlanması, ihlal davalarında tavsiye ve danışmanlık ve lisans anlaşmalarının oluşturulması dahil olmak üzere patente ilişkin her türlü davada hukuki destek sağlamaktadır.