Türkiye’de Deniz Kirliliği Cezalarına İlişkin Yeni Düzenleme

29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) yayımlanmış ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları revize edilmiştir. Deniz kirliliğine yönelik yeni tedbirler ile gemilere daha ağır cezalar getirilmiş, para cezaları artırılmıştır. Aşağıda belirtilen tonaj başına para cezalarına ilişkin miktarlar 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerlidir. Türk kirlilikle mücadele yönetmeliklerini ihlal eden gemiler için 2022 yılına kıyasla (konuyla ilgili daha önceki bilgi notumuza sondaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz) uygulanacak cezalarda %122,93'lük önemli bir artış yaşanmıştır.

 

Kirletici türleri nelerdir?

 

1.Petrol ve Petrol Ürünleri

(Yalnızca gemiler için geçerlidir)

2.Kirli Balast

(Yalnızca gemiler için geçerlidir)

3.Çöp

(Gemiler ve diğer deniz araçları için geçerlidir)

4. Atıksu

(Gemiler ve diğer deniz araçları için geçerlidir)

(i) evsel atıksu,

(ii) deterjanlı su,

(iii) köpük,

(iv) egzoz gazı,

(v) yıkama sistemi suları

(vi) katı atık

 

 

TONAJ BAŞINA PARA CEZALARI

 

A. Petrol ve Petrol Ürünleri

 

-1.000 gros tona (GT) kadar (ve 1.000 GT dahil) gemiler için GT başına 2.009,85-Türk Lirası.

-1.000 ila 5.000 gros ton (GT) arasındaki gemiler için yukarıda belirtilen miktar ve bu miktara ilave her groston başına 502,48-Türk Lirası.

-Gros tonu (GT) 5.000'in üzerinde olan gemiler için yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 50,23 Türk Lirası.

B.Tankerler tarafından boşaltılan kirli balast

-1.000 gros tona (GT) kadar (ve 1.000 GT dahil) gemiler için GT başına 366,18-Türk Lirası.

-1.000 ila 5.000 gros ton (GT) arasındaki gemiler için yukarıda belirtilen miktara ek olarak GT başına ilave 73,05 Türk Lirası.

-5.000 gros tonun (GT) üzerindeki gemiler için yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 11,59 Türk Lirası.

C.Gemiler veya diğer deniz araçları tarafından boşaltılan petrol/petrol ürünleri ve kirli balast

-1.000 gros tona (GT) kadar (ve 1.000 GT dahil) gemiler için GT başına 1.004,92-Türk Lirası.

-1.000 ila 5.000 gros ton (GT) arasında, yukarıda belirtilen miktara ek olarak GT başına ilave 200,99 Türk Lirası.

-5.000 gros tonun (GT) üzerinde, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 50,23-Türk Lirası.

​​​​​​​​​​​​​​D.Gemiler veya diğer deniz araçları tarafından boşaltılan çöp ve kanalizasyon:

-18 gros tona (GT) kadar ve 18 gros ton dahil, GT başına 11.146,00-Türk Lirası.

-18 ile 50 (dahil) gros ton (GT) arasında, 22.293,00-Türk Lirası.

-50 ila 100 (dahil) gros ton (GT) arasında, 44.586,00-Türk Lirası.

-100 ila 150 (dahil) gros ton (GT) arasında, 66.876,00-Türk Lirası.

-150 ile 1000 (dahil) gros ton (GT) arasında, 502,48-Türk Lirası. (baz alınan miktar)

-1000 ve 5000 (dahil) gros tona (GT) kadar yukarıda belirtilen miktara ek olarak her gros ton başına 100,50-Türk Lirası.

-5000 gros tondan (GT) fazlasına yukarıda belirtilenlere ilaveten her groston başına 50,23-Türk Lirası.

 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri;

-Marmara Denizi, (İstanbul'daki tüm limanlar ve demirleme alanları dahil olmak üzere)

-Kocaeli -Ihlara - Yalova,

-Bursa -Balikesir -Çanakkale

-Tekirdağ -Fethiye -Göcek,

-Foça -Gökova -Göksu Delta,

- Gölbaşı Datça -Bozburun -Kaş

-Kekova -Belek -Patara

- Tuz Gölü - Uzungöl -Saros Körfezi

-Pamukkale - Köyceğiz -Deniz Altı Dağları

-Salda Gölü -Karaburun -Adalar

 

*Kirliliğe neden olan geminin sahibinin kurum, kuruluş veya işletme olması halinde cezalar üç katına çıkarılır.

*Özel Koruma Alanlarında meydana gelen kirlilik için yukarıdaki oranlar iki katına çıkarılır

*Kirliliğe tehlikeli atık veya benzeri nitelikteki maddelerin sebep olması halinde, uygulanacak para cezası (petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak) açıklanan miktarın 10 katı verilir.

*Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanır.

*Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkanları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idari para cezası 1/3 oranında uygulanır.

 

Detaylı bilgi ve destek için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz:             [email protected]

 

Konuya ilişkin bir önceki düzenleme hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız;

https://www.gurlaw.com/tr/makaleler/turkiyede-deniz-kirliligi-cezalarina-iliskin-yeni-duzenleme

Avukat
Dila GÜR

Avukat