Türkiye’de Deniz Kirliliği Cezalarına İlişkin Yeni Düzenleme

15 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle deniz kirliliğine karşı alınan yeni tedbirlerle birlikte özellikle Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, denizleri kirleten gemiler daha ağır cezalarla karşı karşıya kalacaktır.

Kirletici türleri nelerdir?

1.Petrol ve Petrol Ürünleri

(Yalnızca gemiler için geçerlidir)

2.Kirli Balast

(Yalnızca gemiler için geçerlidir)

3.Çöp

(Gemiler ve diğer deniz araçları için geçerlidir)

4. Atıksu

(Gemiler ve diğer deniz araçları için geçerlidir)

(i) evsel atıksu,

(ii) deterjanlı su,

(iii) köpük,

(iv) egzoz gazı,

(v) yıkama sistemi suları

(vi) katı atık

Deniz kirliliği cezalarına ilişkin yeni düzenlemede ne gibi farklılıklar var?

 

  • Cezalar yüzde 30,26 artırıldı. 

 

  • Yeni değişiklik, kirlilik olarak değerlendirilebilecek atık türleri konusunda daha net.

 

 

  • Daha küçük tonajlı gemiler için daha ağır cezalar öngörülüyor.

 

Petrol ve Petrol Ürünleri

- 1.000 (dahil) grostona (GT) kadar olan gemiler için GT başına 901,56 Türk Lirası

 

- 1.000 ila 5.000 (dahil) groston (GT) arasındaki gemiler için, yukarıda belirtilen miktara ek olarak GT başına 225,40 Türk Lirası

 

- 5.000 grostonun (GT) üzerindeki gemiler için, yukarıda belirtilen miktara ek olarak GT başına 22,53 Türk Lirası

 

Tankerler tarafından tahliye edilen kirli balast

- 1.000 (dahil) grostona (GT) kadar olan tankerler için GT başına 164,26 Türk Lirası

 

- 1.000 ila 5.000 (dahil) groston (GT) arasındaki tankerler için, yukarıda belirtilen miktara ek olarak GT başına 32,77 Türk Lirası

 

Gemiler veya diğer deniz araçları tarafından boşaltılan petrol/petrol ürünleri ve kirli balast

- 1.000 (dahil) grostona (GT) kadar olan gemiler veya deniz araçları için, GT başına 450,78 Türk Lirası

 

- 1.000 ila 5.000 (dahil) groston (GT) arasındaki gemi veya deniz araçları için, yukarıda belirtilenlere ek olarak GT başına 90,16 Türk Lirası.

 

- 5.000 grostonun (GT) üzerindeki gemi veya deniz araçları için, yukarıda belirtilenlere ek olarak 22,53 Türk Lirası GT.

 

Gemiler veya diğer deniz araçları tarafından boşaltılan çöp ve atık sular:


-1.000 (dahil) grostona (GT) kadar olan gemi veya deniz araçları için, GT başına 225,40 Türk Lirası

 

-1.000 ila 5.000 (dahil) groston (GT) arasındaki gemi veya deniz araçları için, yukarıda belirtilen miktara ek olarak GT başına 45,08 Türk Lirası.

 

-5.000 grostonun (GT) üzerindeki gemi veya deniz araçları için, yukarıda belirtilenlere ek olarak GT başına 22,53 Türk Lirası

 

-18 (dahil) grostona (GT) kadar gemi veya deniz araçları için, GT başına 5.000 Türk Lirası

 

-18 ila 50 (dahil) groston (GT) arasındaki gemi veya deniz araçları için, 10.000 Türk Lirası 

 

-50 ile 100 (dahil) groston (GT) arasındaki gemi veya deniz araçları için, 20.000 Türk Lirası 

 

- 100 ile 150 (dahil) groston (GT) arasındaki gemi veya deniz araçları için, 30.000 Türk Lirası 

 

- 150 ile 1000 (dahil) groston (GT) arasındaki gemi veya deniz araçları için, 225,40 Türk Lirası 

 

- 1000 ve 5000 (dahil) grostona kadar (GT dahil), yukarıda belirtilenlere ilave olarak GT başına 225,40 Türk Lirası ve aşırı GT başına 45,08 Türk Lirası

 

- Yukarıda belirtilenlere ek olarak 5000 grostondan (GT) fazla gemi veya deniz araçları için, GT başına 22,53 Türk Lirası

 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri;

Marmara Denizi, Fethiye, Göcek, Foça, Gökova, Göksu Deltası, Gölbaşı Datça, Bozburun, Ihlara, Kaş, Kekova, Belek, Patara, Tuz Gölü, Uzungöl, Saros Körfezi, Pamukkale, Köyceğiz, Deniz Altı Dağları, Salda Gölü, Karaburun, Adalar

Avukat
Dila GÜR

Avukat